Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

MinistryThe Last Sucker

στο 10


Born and raised in the USA
I got a different type of DNA
I got a bloodline from Texas to Maine
We run the world like a parlor game

I got twins and a Stepford wife
I never had to work a day in my life
I never studied but got my degree
I never had to with my family tree

( μια απο τα ιδια.αλλα τι ιδια! )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://dui.gr/.